wat doen we

Wat voeren de Tartaren precies uit? Welke activiteiten vinden er plaats? Compagnie Tartaren zet in op drie peilers: productie, experiment en ontwikkeling. De lagen hebben een voortdurende kruisbestuiving en zorgen dat de artistieke kwaliteit van de makers en voorstellingen zich verder blijft ontwikkelen.

Een overzicht van de verschillende activiteiten:

Voorstellingen

Cie Tartaren maakt twee keer per jaar een productie via co-creatie door een professionele maker en de Tartaren. De voorstellingen spelen in diverse zalen en steden.

 

STERKWERK

Experiment staat centraal in STERKWERK. Zowel professionele als niet-professionele makers nemen de vrijheid om te onderzoeken. De focus ligt op het proces en niet op het eindresultaat. Meerdere keren per jaar vindt een presentatie plaats van verschillende projecten.

 

Meer werk   

Workshops

Cie Tartaren organiseert workshops binnen verschillende artistieke genres en vanuit diverse culturele insteken. De workshops zijn voor iedereen toegankelijk.

Tartarenactiviteiten

Elke Tartaar legt een persoonlijk artistiek traject af. Om dit te blijven ontwikkelen, ook naast de voorstellingen, organiseren we het hele jaar door Tartarenactiviteiten. Ontmoeting en artistieke bewustwording staan centraal.

  • Theaterbezoek: meerdere keren per maand gaan de Tartaren samen naar een voorstelling of tentoonstelling kijken. Door ander professioneel werk te zien, ontwikkelen ze de vaardigheid om over kunst te reflecteren en een artistieke visie te vormen.
  • T-red: T-red is de redactieploeg, waarin enkele enthousiaste Tartaren rubrieken voor de website en de facebookpagina creëren.
  • Infocafé: een keer per maand vindt het infocafé plaats, waarin informatie uitgewisseld wordt over de komende activiteiten van die maand.
  • Artistieke kern: de artistieke kern komt een keer per maand samen. Projecten worden toegelicht en de Tartaren denken samen na over de artistieke lijn en toekomstige projecten.
  • Startdag: de startdag vindt tweemaal per jaar plaats. Op dit moment wordt de planning van het komende seizoen voorgesteld. Daarnaast wordt er met de Tartaren nagedacht over de evolutie van de Compagnie.

Te gast

Cie Tartaren nodigt (sociaal)artistieke voorstellingen uit om in Leuven te komen spelen.

In onze zaal

Cie Tartaren biedt ruimte aan andere organisaties en kunstenaars.

NIEUWSBRIEF