hoe werken we

De creaties

‘Authentiek’, ‘doorleefd’ en ‘oprecht’ zijn adjectieven die vaak op onze producties worden gekleefd. Tartaren bezitten de unieke kwaliteit om zomaar onder ’t vel te kruipen. Hoe doen we dat? Door de imperfectie te omarmen. Voor ons geen afgeborsteld technisch theater. Het mag soms rauw  en confronterend zijn. Bij voorkeur zelfs. We maken de dingen niet mooier dan ze zijn, maar precies daardoor ontstaat een bijzondere schoonheid. De fragiliteit vieren, dat is wat wij doen.

De spelers en de makers

 • Een stuk ontstaat uit een wisselwerking tussen de professionele regisseur en de kwetsbare makers. Eén van de Tartaren vertelt bijvoorbeeld een anekdote, een persoonlijk verhaal, een verlangen. Hieruit ontstaat een vurig gesprek waaruit een rode draad opborrelt.
 • Cie Tartaren gaat op zoek naar een professionele kunstenaar die een meerwaarde ziet in het proces van cocreatie. De connectie wordt gezocht tussen thema's die de kunstenaar bezighouden en die leven bij de Tartaren.
 • De spelers en professionele makers worden uitgedaagd tot kritische reflectie via improvisaties, gesprekken en interviews met derden.
 • Hiermee gaan de regisseur en de Tartaren op de vloer aan de slag. Ze vertalen het materiaal naar een theatertaal die concreet is en dicht bij hen staat. Er wordt gezocht naar een haalbare invulling waarbij de competenties van de spelers maximaal worden ingezet. Samen polijsten ze de ruwe diamant tot een kwalitatieve productie.

Het resultaat

 • Door de artistieke visie van de regisseur wordt het stuk opgetild tot een universeel niveau dat iedereen aanspreekt. De taal van de Tartaren grijpt recht naar de onderbuik: hun interpretatie voegt een laag toe die een homogene blanke middenklasse-groep nooit zou bedenken.
 • Dit collectieve proces van cocreatie zorgt voor een grote herkenbaarheid bij het publiek. Iedereen voelt zich aangesproken, van leek tot theaterkenner.
 • Het einddoel is steeds een productie die er staat als volwaardig artistiek product. Hiervoor staat de professionaliteit van de regisseur garant.
 • Onze producties tonen verhalen en perspectieven in verschillende theatrale vormen, geven kwetsbare makers een stem, brengen diversiteit binnen in de canon, bereiken een breed publiek en zorgen voor diversifiëring en artistieke verrijking van het landschap.

Het belang van diversiteit

 • Onze producties zijn breed leesbaar en bewust toegankelijk. We werken er actief aan dat iedereen kan meegenieten van deze kunstbeleving, hetzij als speler, hetzij als deel van het publiek.
 • De input uit alle lagen van de samenleving zien wij als een meerwaarde. Echt en oprecht theater kan niet anders dan de complexiteit van de maatschappij weerspiegelen. De diversiteit leidt tot rijke, veelgelaagde producties die actueel zijn en maatschappelijk relevant.
 • We werken samen met verschillende professionele kunstenaars en makers en dat leidt tot een verscheidenheid aan stijlen. Soms zijn onze creaties heel talig, soms juist heel visueel, maar vooral alles daartussenin.
 • We gebruiken diverse media om onze boodschap te brengen. Vaak is dat theater, maar het kan evengoed video zijn, performance of een beeldend parcours door de stad.
 • Er is één constante: de gedrevenheid van de spelers, hun onvoorwaardelijk engagement en spontane overtuigingskracht.

NIEUWSBRIEF