Greet Claes

actrice en lid Raad van Bestuur

Wat doet Greet bij Compagnie Tartaren?
Greet is sinds 2014 aangesloten als actrice bij de compagnie en speelde al in diverse producties mee.
Zij is lid van de artistieke kern en sinds kort ook lid van de raad van bestuur.
 

Wat je nog over haar wil weten:
Greet werkt 50% als ervaringswerker GGZ in het universitair psychiatrisch centrum KU Leuven op organisatieniveau. Haar taak op het werk bestaat er vooral uit om de patiëntenzorg in het UPC te verbeteren door op een constructief, kritische manier mee te kijken naar hoe men die zorg organiseert en vanuit patiëntenperspectief dingen die anders kunnen of moeten aan de kaak te stellen. De herstelgerichte visie en participatie zijn daarbij haar insteek. 
Zij is daarnaast ook nog vrijwillig actief als patiëntenvertegenwoordiger voor de VZW Uilenspiegel (een patiëntenvereniging) en de Regionale Adviesraad Patiëntenparticipatie Zuid Hageland (RAP) binnen het GGZ netwerk Diletti en de werkgroep residentiële zorg van de FOD volksgezondheid. 
 

NIEUWSBRIEF