Oscar de spaartartaar

Geld maakt niet gelukkig, wij besteden het wél!

Valt het je ook op dat onze tickets zo goedkoop zijn?
En vraag je je daarbij af hoe dat kan?

Wij willen dat iederéén onze voorstellingen kan zien, ook wie wat krap bij kas zit. Heb je zelf genoeg en draag je graag je steentje bij?

Oscar, de SpaarTartaar komt mee op al onze activiteiten. Je kunt voor een vrije bijdrage altijd bij hem terecht.

Of je stort een bijdrage met de vermelding ‘GIFT’ en je naam op BE72 0689 0670 6416. Daarover lees je hier meer.

NIEUWSBRIEF